تلفن گویا

1501 - 32360009

«مبلغ وام برای موسسات 5/000/000 تومان می باشد.»

 

اقدامات اولیه جهت دریافت وام از بانک قرض الحسنه رسالت

1-تکمیل مراحل عضویت

2-افتتاح حساب : به یکی از دو روش زیر

الف)ورود به سایت بانک رسالت            درخواست افتتاح حساب غیرحضوری

ب)دریافت فرم افتتاح حساب  از اتحادیه وتحویل به اتحادیه به همراه کپی شناسنامه وکارت ملی

دریافت عابر بانک رسالت ،رمزاینترنت بانک،موبایل بانک ورمز دوم

3-دریافت انتقال امتیاز وام

4-اعتبار سنجی : از طریق سایت imerat.ir

کدکانون اتحادیه 1000414می باشد

در ثبت نام انفرادی ثبت نام وام گیرنده و ضامن بصورت مجزا می باشد

مدارک موردنیاز:اسکن فیش حقوق ،حکم بازنشستگیی ،پروانه کسب(جهت مشاغل آزاد)،نامه از محل کار یاخدمت

5-پرینت نتیجه اعتبار سنجی ،چک یا سفته وام گیرنده ،چک ضامن و قرارداد به اتحادیه یا یکی از کانون های شهرستان ها بانک رسالت

6-درخواست تسهیلات مجازی با رمز اینترنت بانک

شرایط چکها وسفته

1-چکها فاقد قلم خوردگی باشند (چکهای قدیمی فاقد اعتبار است ،چکها صیاد باشند)

2-چک ها وسفته ها با قلم یک رنگ تکمیل شود و صفرها به صورت صحیح باشد.(نقطه و خط نباشند)

3-وام گیرنده ومتعهد (ضامن)باید پشت چکها یا سفته همدیگر را امضاء کنند.

4-چکها دروجه بانک قرض الحسنه رسالت باشد نه کمتر نه بیشتر.در ادامه چیزی نوشته نشود

5-چکها فاقد تاریخ باشند

6-مبلغ چکها=مبلغ وام +10%(برای وام 5میلیونی مبلغ 5 میلیون 500هزار) مبلغ چک به ریال نوشته شود

7-مبلغ سفتها=مبلغ وام +20%(برای وام 5 میلیونی 6میلیون)

8-مجموع تعداد سفته ها از 4 عدد بیشتر نباشد.

9-امضاء چک وسفته باید با امضاء مابقی مدارک یکی باشد

10-ضامن فقط چک بیاورد و فقط وام گیرنده می تواند سففته بیاود

11-درصورت تمایل می توانید تاسقف تعیین شده در اعتبار سنجی چک وسفته بیاورید تا برای وام های بعدی یا خرید از بازار اعضاء  www.mbazar.ir)) دیگر نیاز به ضامن نداشته باشید

12-معمولا پس از سه روز از ارسال چکها به بانک می توانید توسط اینترنت بانک درخواست وام دهید