تلفن گویا

1501 - 32360009

هدیه 10 جلد قرآن به هر خانه قرآنی در استان اصفهان


1-هدیه عضویت: خانه های قرآنی که عضو اتحادیه می شوند علاوه بر استفاده از خدمات اتحادیه در ابتدای کار 10 جلد قرآن هدیه می گیرند.

لازم بذکر است شخص مدیرعامل و یا در صورت مقدور نبودن یک نماینده به وسیله نامه ی امضاء مدیر و مهر شده خانه قرآن جهت دریافت به اتحادیه مراجعه نمایند.

*در ضمن خانه های قرآنی که عضو اتحادیه نیستند می توانند در سایت اتحادیه در قسمت (امورخانه های قرآنی)مراجعه و با دریافت فرم عضویت و تکمیل آن و با در دست داشتن مدارک قید شده در فرم مذکور به اتحادیه مراجعه کرده و به عضویت اتحادیه درآیند تا از کلیه خدمات اتحادیه نیز بهره مند گردند.

2-طرح خانه های نورانی: متقاضیان می توانند با پر کردن فرم خانه های نورانی برای جلسات خانگی قرآن 10 جلد قرآن کریم  به همراه 10 عدد رحل دریافت کنند. شیوه نامه این طرح به این شرح است:

شیوه نامه طرح خانه های نورانی

هدف :توسعه و ترویج جلسات قرآنی در منازل و جذب مخاطبان در محلات و مناطق در شهرستانها و شهرهای خارج اصفهان

سیر اجرائی:

1-تکمیل فرم پیوست توسط بانی، مربی و امام جماعت نزدیکترین مسجد و ارسال به اتحادیه.

2-هماهنگی با امام جماعت مسجد اینکه از هر فصل حداقل یکبار به جلسه ای که تأیید نموده سرکشی نماید.

3-بررسی فرم ها و ارتباط با بانیان و مربیان و منبعد جلسات 6 ماهه با بانیان و مربیان داشتن.

4-اهداء ده عدد قرآن و ده عدد رحل به هرجلسه.

5-نظارت بر فعالیت جلسات و ارتباط با آنان.

شرایط جلسات:

1-جلسه ثابت باشد.

2-جلسه در منزل باشد و خانگی بودن آن حفظ شود.

برای دریافت فرم خانه های نورانی اینجا کلیک کنید.