تلفن گویا

1501 - 32360009

صفحه اصلی»هیئت مدیره »هیئت مدیره

vk307

 

vk315                                                                                                                         

 

حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدمحمدرضا علاءالدین

سمت : رئیس هیأت مدیره

شماره تماس : 09133046452

 

 

vk298                                            

 

آقای حسینعلی جان نثاری

سمت: مدیرعامل

شماره تماس : 09374576546

 

 

 vk308

 

حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن صفرزاده تهرانی

سمت : مسئول کمیته رسانه و شبکه های اجتماعی

شماره تماس: 09130315328

 

 

 

 vk316

 

آقای علی فضیلتی

سمت : مسئول کمیته مالی و پشتیبانی

شماره تماس : 09121500090

 

 

 vk309

 

آقای دکتر سید محمد قلمکاریان

سمت : مسئول کمیته مرکز مشاوره

شماره تماس : 09133090640

 

 

 vk310

آقای دکتر محسن رضوانی

سمت : مسئول کمیته آموزش و تربیت

شماره تماس : 09133111080

 

 

 vk311

 

آقای دکتر ولی اله جعفری فشارکی

سمت : مسئول کمیته تحقیق و پژوهش

شماره تماس :09133258771

 

 

vk313

 

آقای سید مرتضی نیک زادالحسینی

سمت : مسئول کمیته روابط عمومی

شماره تماس :09133136266

 

 vk314

آقای محمدرضا ملکی ها

سمت : مسئول کمیته بیمه و دارایی

شماره تماس : 09133253027