گفت و گو با حافظ روشندل قرآن کریم؛ به دیدن دنیا از دریچه قرآن عادت کرده ام

1559

 

کم نیستند کسانی که با کوچک ‌ترین اتفاق ناگواری در زندگی چنان خود را می‌بازند که انگار دنیا به آخر‌رسیده، از طرف دیگر هستند مردان و زنانی که نشان داده‌اند اگر همه چیز برایشان به هم بریزد باز کسی هست که همه امور با تدبیر او است و نباید با وجود چنین مدبری زمین و زمان را به هم بدوزند و فکر کنند که دیگر کار تمام‌شده است.

معصومه احمدی حافظ کل قرآن کریم، یکی از این افراد است که با وجود آنکه از یکی از حس‌های بزرگ یعنی حس بینایی محروم شده، اما موفقیت را با دیگر حواسش در آغوش گرفته است، موفقیتی که دنیا و آخرت او را تؤامان دربرگرفته است.

معصومه احمدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی است که با تزریق اشتباهی آمپول از نعمت دیدن محروم است اما با وجود نابینایی توانسته در کودکی کل قرآن را حفظ کند.

لبخند از صورت گرمش محو نمی‌شود، با این که دنیا در برابر دیدگانش سویی ندارد برق نگاهش حرف‌های بسیاری در خود نهان کرده. وی در گفتگو با خبرنگار جامعه القرآن گفت : من در سال 1366 در شهرستان شیراز و در خانواده ای 10 نفره 6 خواهر و دو برادر به دنیا آمده ام.

وی ادامه میدهد:از 6 سالگی وارد مدرسه شدم و دروس ابتدایی را در مدرسه شوریده ی شیرازبا کتاب های بریل سپری نمودم و با پشتکار و اراده و کمک خانواده وارد دوره راهنمایی شدم و چهارسال دوره دبیرستان را با نوار سپری کردم.

این حافظ روشندل می گوید: من در سال 1371 به حول وقوه ی الهی و تشویق پدر و مادرم و زیر اساتید مجرب حفظ قرآن را آغاز کردم و طی مدت سه سال موفق به حفظ کل قرآن شدم و در سال 1379 همزمان با تاسیس جامعه القرآن در شیراز جهت تثبیت محفوظات به شعبه موسسه مراجعه کردم.

وی ادامه میدهد :من حفظ خود را با صدای دلنشین استاد شهریار پرهیزکار به پایان رساندم.

احمدی می گوید: من به دیدن دنیا از دریچه قلبم عادت کرده‌ام و نبود بینایی نتوانسته مانعی در پیشرفت زندگی من شود بلکه نور قرآن، نور قلب من و راه درست را برای من روشن نمود.

این حافظ روشندل با اشاره به تحصیل خود در دانشگاه ادامه داد: دوره لیسانس را در دانشگاه آزاد شیراز در رشته مترجمی زبان انگلیسی و در کنار سایر دانشجویان با موفقیت گذراندم و علی رقم مشکل بینایی از ممتازین دانشگاه بودم.

معصومه احمدی می افزاید : دوره کارشناسی ارشد خود را نیز در همین دانشگاه در رشته آموزش زبان انگلیسی با نوار و تبدیل کتب به صورتpdf و با معدل بالا به اتمام رساندم.

این حافظ روشندل که برای دومین بار در جشنواره قرآنی طیبات جامعه القرآن الکریم حضور دارد در خصوص مسابقات می گوید : کیفیت و برخورد مسئولین مسابقات طیبات عالی و خوب است و از موسسه جامعه القرآن کمال تشکر را دارم که شرایط مسابقات در بخش بانوان را برای حافظان فراهم کرده اند.

معصومه احمدی در خصوص حضور درسایر مسابقات و رتبه های کسب شده می گوید :من در مسابقات متعددی حضور داشتم در مسابقات دانشجویی کشوری در رشته حفظ 20 جزء رتبه اول را کسب کردم و در مسابقات بهزیستی در رشته حفظ کل و بیست جزء رتبه اول و در مسابقات علوم پزشکی در رشته 20 جزءرتبه اول را کسب کردم همچنین در مسابقات اوقاف در رشته 10 جزء رتبه دوم را به دست آوردم.

این حافظ روشندل که تاریکی چشمانشان را با نور قرآن روشن نموده می گوید: اگر چشمی برای دیدن و نگاه کردن ندارم در عوض دلی دارم به وسعت دریا، که با نور الهی و عشق به آسمان خوشبختی، می توانم تک تک ذرات موجود روی کره زمین را ببینم و حس کنم.

وی قرار گرفتن در مسیر قران را یکی از بزرگترین لطف های خداوند به خودش می داند و میگوید: با توجه به وضعیتی که در زندگی داشتم ممکن بود اگر از نعمت بینایی برخوردار باشم هیچوقت چنین سعادتی نداشتم که حافظ قران باشم.

وی در پایان توصیه میکند به نسل جوان حتما در طول روز در کنار کارهای روزمره فعالیت قرآنی داشته باشند حتی در حد ده دقیقه نه حفظ قرآن حتی بصورت روخوانی، قرائت و یا دقت به معنی ایات، چون این کار به حدی به انسان ارامش میدهد که حاضر نیست با هیچ چیز دیگری عوض کند.

 کانال اتحادیه موسسات و تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان

کم نیستند کسانی که با کوچک ‌ترین اتفاق ناگواری در زندگی چنان خود را می‌بازند که انگار دنیا به آخر‌رسیده، از طرف دیگر هستند مردان و زنانی که نشان داده‌اند اگر همه چیز برایشان به هم بریزد باز کسی هست که همه امور با تدبیر او است و نباید با وجود چنین مدبری زمین و زمان را به هم بدوزند و فکر کنند که دیگر کار تمام‌شده است.

معصومه احمدی حافظ کل قرآن کریم، یکی از این افراد است که با وجود آنکه از یکی از حس‌های بزرگ یعنی حس بینایی محروم شده، اما موفقیت را با دیگر حواسش در آغوش گرفته است، موفقیتی که دنیا و آخرت او را تؤامان دربرگرفته است.

معصومه احمدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی است که با تزریق اشتباهی آمپول از نعمت دیدن محروم است اما با وجود نابینایی توانسته در کودکی کل قرآن را حفظ کند.

لبخند از صورت گرمش محو نمی‌شود، با این که دنیا در برابر دیدگانش سویی ندارد برق نگاهش حرف‌های بسیاری در خود نهان کرده. وی در گفتگو با خبرنگار جامعه القرآن گفت : من در سال 1366 در شهرستان شیراز و در خانواده ای 10 نفره 6 خواهر و دو برادر به دنیا آمده ام.

وی ادامه میدهد:از 6 سالگی وارد مدرسه شدم و دروس ابتدایی را در مدرسه شوریده ی شیرازبا کتاب های بریل سپری نمودم و با پشتکار و اراده و کمک خانواده وارد دوره راهنمایی شدم و چهارسال دوره دبیرستان را با نوار سپری کردم.

این حافظ روشندل می گوید: من در سال 1371 به حول وقوه ی الهی و تشویق پدر و مادرم و زیر اساتید مجرب حفظ قرآن را آغاز کردم و طی مدت سه سال موفق به حفظ کل قرآن شدم و در سال 1379 همزمان با تاسیس جامعه القرآن در شیراز جهت تثبیت محفوظات به شعبه موسسه مراجعه کردم.

وی ادامه میدهد :من حفظ خود را با صدای دلنشین استاد شهریار پرهیزکار به پایان رساندم.

احمدی می گوید: من به دیدن دنیا از دریچه قلبم عادت کرده‌ام و نبود بینایی نتوانسته مانعی در پیشرفت زندگی من شود بلکه نور قرآن، نور قلب من و راه درست را برای من روشن نمود.

این حافظ روشندل با اشاره به تحصیل خود در دانشگاه ادامه داد: دوره لیسانس را در دانشگاه آزاد شیراز در رشته مترجمی زبان انگلیسی و در کنار سایر دانشجویان با موفقیت گذراندم و علی رقم مشکل بینایی از ممتازین دانشگاه بودم.

معصومه احمدی می افزاید : دوره کارشناسی ارشد خود را نیز در همین دانشگاه در رشته آموزش زبان انگلیسی با نوار و تبدیل کتب به صورت pdf و با معدل بالا به اتمام رساندم.

این حافظ روشندل که برای دومین بار در جشنواره قرآنی طیبات جامعه القرآن الکریم حضور دارد در خصوص مسابقات می گوید : کیفیت و برخورد مسئولین مسابقات طیبات عالی و خوب است و از موسسه جامعه القرآن کمال تشکر را دارم که شرایط مسابقات در بخش بانوان را برای حافظان فراهم کرده اند.

معصومه احمدی در خصوص حضور درسایر مسابقات و رتبه های کسب شده می گوید :من در مسابقات متعددی حضور داشتم در مسابقات دانشجویی کشوری در رشته حفظ 20 جزء رتبه اول را کسب کردم و در مسابقات بهزیستی در رشته حفظ کل و بیست جزء رتبه اول و در مسابقات علوم پزشکی در رشته 20 جزءرتبه اول را کسب کردم همچنین در مسابقات اوقاف در رشته 10 جزء رتبه دوم را به دست آوردم.

این حافظ روشندل که تاریکی چشمانشان را با نور قرآن روشن نموده می گوید: اگر چشمی برای دیدن و نگاه کردن ندارم در عوض دلی دارم به وسعت دریا، که با نور الهی و عشق به آسمان خوشبختی، می توانم تک تک ذرات موجود روی کره زمین را ببینم و حس کنم.

وی قرار گرفتن در مسیر قران را یکی از بزرگترین لطف های خداوند به خودش می داند و میگوید: با توجه به وضعیتی که در زندگی داشتم ممکن بود اگر از نعمت بینایی برخوردار باشم هیچوقت چنین سعادتی نداشتم که حافظ قران باشم.

وی در پایان توصیه میکند به نسل جوان حتما در طول روز در کنار کارهای روزمره فعالیت قرآنی داشته باشند حتی در حد ده دقیقه نه حفظ قرآن حتی بصورت روخوانی، قرائت و یا دقت به معنی ایات، چون این کار به حدی به انسان ارامش میدهد که حاضر نیست با هیچ چیز دیگری عوض کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تماس با ما

آدرس: اصفهان- خیابان کاشانی- روبروی خیابان طالقانی-( چهارسوق)- ابتدای کوچه روضاتیان کد پستی: ۸۱۸۳۹۷۵۴۵۳

vk14تلفن گویا : ۱۵۰۱ و ۳۲۳۶۰۰۰۹ - پست الکترونیک: 

کانال اتحادیه در پیام رسان های داخلی:
http://sapp.ir/isfquranyet_ir

شماره حساب بانک ملی : ۰۱۰۹۳۵۱۶۵۸۰۰۶

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...